Projecten

Vita Scheldebad

Het oude Scheldebad in Temse heeft meer dan 40 jaar dienst gedaan en was aan vervanging toe. Op dezelfde locatie is Vita gestart met de realisatie van een splinternieuw zwembad. 

Het compacte, doelmatige programma van eisen en de prachtige en dankbare locatie in het lommerrijke Scheldepark hebben ons geïnspireerd om de opdracht ruimer te interpreteren dan enkel het realiseren van een voor Temse optimaal bad. Het realiseren en exploiteren van het Scheldebad biedt een mogelijkheid om het Scheldepark te revitaliseren en een sportieve en recreatieve impuls te geven aan het park en de gemeente Temse als geheel. 

Van Engelse kasteeltuin tot stadspark

In het ontwerp voor het nieuwe Scheldebad zijn zowel de historie van de locatie als de landschappelijke kwaliteiten en eigenschappen van het Scheldepark een belangrijk uitgangspunt geweest. Door hiervan gebruik te maken en op een hedendaagse wijze aansluiting te zoeken bij de architecturale middelen die horen bij de Engelse landschapsstijl ontstaat een positieve wisselwerking tussen het park en het gebouw. 
Het nieuwe gebouw wordt opgevat als een paviljoen midden in het park. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de binnenwereld van het zwembad te laten overvloeien in de buitenwereld van het park. 
de horeca is volledig gericht op het park en biedt dankzij de grote glaspartijen een prachtige eerste blik in het interieur, terwijl de monumentale trappenpartij met zijn grote zittreden en dankbare rol speelt bij het verbinden van het horecaterras met de openbare ruimte. 

All-in-one complex

Het vita Scheldebad wordt een sportief en duurzaam zwem-, doe- en ontspanningscentrum maken waar het aangenaam vertoeven is. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld clubs, scholen en senioren. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan het gezinszwemmen met jonge kinderen: spelende kinderen zijn kinderen in beweging.