Farys

Totaalaanbod op maat, de exploitant

De sportdivisie biedt technische expertise aan, voert exploitatie-, uitbatings- en beheersopdrachten uit en realiseert hierbij schaalvoordelen en financiële en commerciële meerwaarde.

Het totaalpakket omvat:

  • Beheer en exploitatie
  • Financiering en investering
  • Nieuwbouw en renovatie
  • Kenniscentrum: technische installaties, wetgeving
  • Exploitatie door optimale inschakeling van mensen en middelen
  • Screening en audit.

De exploitatie van deze sportaccommodaties wordt verzorgd:

  • ofwel door eigen personeel
  • ofwel door samenwerking met personeel van de betrokken steden en gemeenten
  • ofwel onder de vorm van PPS

Optimalisatie

FARYS screent de sportaccommodaties in zijn beheer op efficiëntie. Overbodige kosten worden geschrapt en personeel en middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet.

Autonomie partners

Het optimalisatieproces verloopt steeds in nauw overleg met bestuur en personeel van de partner, individuele bezoekers van de accommodatie, clubs, scholen en conform de geldende wetgeving.

FARYS ondersteunt publieke spelers, maar respecteert op elk moment hun autonomie en sportbeleid. Pas na akkoord van de betrokken partner worden beslissingen uitgevoerd.

Extern keurmerk van kwaliteit

Bij FARYS primeren kwaliteit, veiligheid en service. Daarom kunnen sportaccommodaties die door FARYS worden beheerd, na een positieve audit een extern keurmerk behalen van het onafhankelijke instituut Quality Control. Dit label kan behaald worden als het personeel van de accommodatie zich integrale kwaliteitszorg eigen maakt en dit zowel voor infrastructuur, bezoekers, omgeving en sport. Accommodaties met dit label voldoen niet alleen aan de wettelijke vereisten eigen aan gebouwenbeheer, ze scoren bovendien ook goed op veiligheid, hygiëne en klantvriendelijkheid van het personeel. Een handige werkingstool hiervoor zijn onze procedure- en exploitatiehandboeken.

Meer weten over Farys