Slangen + Koenis

Voor het architecturaal ontwerp, de landschapsarchitectuur, de studie stabiliteit en technieken. Slangen + Koenis Architecten (S+K) is een architectenbureau met een vast team van 20 medewerkers, dat een gezonde mix kent van ervaring en jong ontwerptalent. Het bureau is opgericht in 1985 als Koppert + Koenis en bestaat inmiddels dus meer dan 30 jaar.

Chemie en innovatie

Speciale aandacht gaat binnen het bureau uit naar de chemie met onze opdrachtgever. Het streven is te komen tot een vertrouwensrelatie, waarbij de opdrachtgever zich vrij voelt om het vertrouwen te geven aan de architect, waarna de architect dit vertrouwen ook waarmaakt. Het is onze overtuiging dat ieder goed project een goede en bovenal betrokken opdrachtgever nodig heeft, als architect heb je daar directe invloed op. Ieder project biedt binnen de gegeven kaders (wat deze ook zijn) een kans in zich om architectuur te maken als daar als bureau je focus maar op gericht is. Als je als architectenbureau bij aanvang van een proces altijd bereid bent de benodigde/vereiste kennis je eigen te maken, dan kun je vervolgens met een open mind de opgave tegemoet treden. Een dergelijke instelling zorgt in onze optiek steeds voor een vernieuwend resultaat.

Enthousiasme

Ons streven is te werken voor alledaagse enthousiaste opdrachtgevers en dito gebruikers. We willen bijzondere projecten maken voor normale budgetten en ieder project willen we iets speciaals, iets van onszelf, meegeven. Het (harmonieuze) proces om te komen tot een goed gebouw is voor ons net zo belangrijk als het gebouw op zich.

Ervaring compleet ontwerptraject

S+K heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een specialist op het gebied van publieksvoorzieningen en zwem- en sportaccommodaties in het bijzonder. In de loop der tijd heeft de organisatie brede kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot voorzieningen als zwembaden, sportcentra, fitnesscentra en culturele centra, vaak ook in een geclusterd concept. Ten gevolge van deze focus op publieksvoorzieningen bestaat het klantenbestand van S+K voornamelijk uit (gemeentelijke) overheden. S+K is gespecialiseerd in het geïntegreerd ontwerpen van gebouwen, waarbij naast de architectenwerkzaamheden ook over het algemeen de ontwerpverantwoordelijkheid voor de constructies en technische installaties bij ons bureau wordt ondergebracht. Daardoor kan de opdrachtgever het voordeel hebben te werken met één aanspreekpartner voor de ontwikkeling. De meeste projecten zijn zogenaamde volledige opdrachten en lopen derhalve van SO t/m Realisatie. S+K voert alle werkzaamheden met eigen personeel uit. Maquettes en alle 3D-beelden worden in huis geproduceerd en eigen projectmanagers worden ingezet voor directievoering en toezicht. Al het presentatiemateriaal wat de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, hebben wij zelfstandig vervaardigd en deze visualisatiemethodes kunnen wij inzetten ten gunste van ieder ontwerptraject.

Omvang projecten

Onze referentieprojecten geven een goed beeld van de omvang van de opdrachten die S+K doorgaans in portefeuille heeft. Ons bureau behandelt naast grote nieuwbouwprojecten echter ook een groot aantal middelgrote en kleine projecten die ook regelmatig een uitbreiding- en renovatie vraagstuk in zich hebben. Deze projecten zijn in proces en ontwerpopgave vaak net zo uitdagend en inspirerend als grootschalige projecten.

Duurzaamheid

Voor ons bureau heeft duurzaamheid in al onze ontwerpprocessen een vooraanstaande plaats. De mate waarin duurzaamheid een plaats krijgt in een nieuw te ontwerpen gebouw wordt in hoge mate bepaald door de ambitie van een opdrachtgever. Om deze reden vangen wij onze ontwerpprocessen altijd aan met een solide ambitiebepaling aan de hand van een tweetal oriënterende creatieve sessies. Centraal in deze sessies staan:

  1. energiezuinigheid - energie/water besparen
  2. CO2-neutraliteit
  3. cradle-2-cradle
  4. (be-)leefbaarheid - optimaal beleven en werken

Met behulp van ons zelf ontwikkelde “ambitiemodel duurzaamheid” bepaalt de opdrachtgever, al brainstormend, zelf haar ambitie. Na de broodnodige bezinkingstijd (ca. één week) komt hetzelfde gezelschap weer samen om de ambitie voor het betreffende project definitief vast te zetten. In concreet meetbare doelstellingen wordt dit vervolgens door ons bureau in het verdere ontwerpproces verankerd. Bij iedere faseafsluiting wordt een korte verantwoording van behaalde doelstellingen en financiën omschreven. De overheid heeft naar onze mening samen met haar architect(-en) een voorbeeldfunctie en beide partijen moeten derhalve al hun ambitie en creativiteit aanwenden om passend binnen iedere opgave het uiterste uit het thema duurzaamheid te halen!

Meer weten over Slangen + Koenis